พืชไร้ดิน

พืชไร้ดินพืชไร้ดิน
พืชไร้ดินtพืชไร้ดิน

พืชไร้ดิน หมายถึงพืชที่ไม่ใช้ดินเป็นวัสดุ
พืชไร้ดิน ปลูกได้หลายวิธี เช่น ปลูกพืชในภาชนะที่ขังน้ำเพื่อให้รากของพืชแช่น้ำตลอดเวลา ปลูกพืชโดยใช้วัสดุผสมอื่นๆ
การปลูกพืชไร้ดินที่นิยมกันแพร่หลายคือ การปลูกแบบไฮโดรโพนิกส์ Hydroponics เป็นการปลูกพืชแบบให้รากพืชแช่อยู่ในน้ำยาหรือสารละลายธาตุอาหารพืช
ต้องคอยดูแลพืชให้ได้ธาตุอาหารทั้ง 16 ธาตุอย่างเพียงพอและสม่ำเสมอ ปัจจุบันการปลูกพืชไร้ดินปลูกโดยใช้ระบบให้น้ำยาไหลผ่านรากพืช Nutrient film technique NFT
การปลูกพืชไร้ดินให้ได้ผลดีควรปลูกในโรงเรือนที่มีหลังคาพลาสติกกันฝนและด้านข้างใช้ตาข่ายป้องกันแมลงและศัตรูพืช

Share this:

 
Copyright © Anime Lovers. Designed by KINGRPG