abort คืออะไร

abort คืออะไร
abort ยกเลิก สั่งยกเลิกการทำงานเนื่องมาจากมีความผิดพลาดเกิดขึ้น เช่นโปรแกรมที่ทำงานไปเรื่อยๆจนควบคุมไม่ได้ วิธีทำให้หยุด เช่นการกดปุ่มEsc Ctrl-C หรือ Break

Share this:

 
Copyright © Anime Lovers. Designed by KINGRPG