alert box คืออะไร

alert box คืออะไร
alert box กรอบแสดงคำเตือน กรอบแสดงการโต้ตอบชนิดพิเศษในระบบการโต้ตอนกับผู้ใช้แบบทราฟิก กรอบแสดงคำเตือนอาจจะขอคำยืนยันสำหรับคำสั่งที่ทำให้เกิดอันตราย หรือชี้แจงว่า ทำไมคำสั่งที่คุณสั่งไปจึงทำงานไม่สมบูรณ์ กรอบแสดงคำเตือนที่มักมีตัวอักษร I ตัวใหญ่ ย่อมาจาก Information หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ ! และมักจะมีปุ่น OK กับ Cancel ด้วย

Share this:

 
Copyright © Anime Lovers. Designed by KINGRPG