alignment คืออะไร

alignment คืออะไร
alignment การวางแนว ความสามารถที่จะอ่านเขียนข้อมูลลงฮาร์ดดิสก์โดยไม่มีข้อผิดพลาด ในโปรแกรมเดสก์ทอปพับลิชชิงและเวิร์ดโปรเซสซิงหมายถึงการวางข้อความไว้ในคอลัมน์ ชิดกั้นหน้า กั้นหลัง กลางคอลัมน์หรือจัดชิดซ้ายชิดขวา ระหว่างกั้นหน้าและกั้นหลังคอลัมน์ โปรแกรมประเภทอื่นที่ให้มีการวางแนวได้ เช่น สเปรดชีต ฐานข้อมูล ที่ให้มีการจัดตัวเลขทศนิยมชิดซ้ายขวา

Share this:

 
Copyright © Anime Lovers. Designed by KINGRPG